Polish English German Russian

News

X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE BRZEGOWO – PLAŻOWYM O "PUCHAR BURMISTRZA MIELNA - 2019" - ZMIANY !

Ze względu na ustalenia Głównego Kapitanatu Sportowego PZW wprowadza się zmiany w Programie Zawodów. Zawody zostaną rozegrane w dniach 10-13 października, w trzech turach popołudniowych, o tej samej porze tj. w godzinach 16:00 – 21:00.Koszt uczestnictwa pozostaje bez zmian, niemniej wzrasta o jeden dzień wykorzystanie ośrodka jako bazy zawodów. Powyższe zmiany wymusiły wprowadzenie cięć finansowych w programie zawodów. Poniżej treść komunikatu po wprowadzonych zmianach:

Zarząd Okręgu Polskiego Związku w Koszalinie, uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW, w dniach 10 – 13 października br. (termin zapasowy 17 - 20.X.), organizuje X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Plażowo – Brzegowym.

1. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej

1.           Jan Kujawski – Sędzia Główny

2.           Jerzy Makara – Z-ca Sędziego Głównego

3.           Bogusław Siwiela – sekretarz

4.           Sędziowie sektorowi: Mirosław Wróblewski, Tadeusz Malinowski, Tadeusz Góra.

Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji    Sportu Wędkarskiego oraz przepisami art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim w kwestii wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich.

I. ZASADY UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH.

Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech turach, w trzech sektorach.

 Prawo startu w Mistrzostwach Polski mają zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub kluby wg kolejności:

a)    Aktualny indywidualny i drużynowy Mistrz Polski.

b)    Po dwie (3 osobowe) drużyny (okręgowe lub klubowe).

c)    Zawodnicy sklasyfikowani w GPP za rok ubiegły na miejscach 1-50, mają oni prawo stworzyć kolejną drużynę okręgu lub klubu jeśli wszyscy jej członkowie wypełniają powyższy warunek, w innym przypadku mogą startować tylko w klasyfikacji indywidualnej.

d)    Pozostali zawodnicy sklasyfikowani w GP Polski za rok ubiegły.

e)    Pozostali zawodnicy zgłoszeni przez okręgi lub kluby PZW.

f)      Zawodnicy zagraniczni zaproszeni przez organizatora.

W przypadku zgłoszeń z okręgu więcej niż jednej drużyny prosimy o nadanie im numerów. Należy wyraźnie zaznaczyć, która drużyna okręgu jest nr 1.

Zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, zawodnicy muszą posiadać aktualną opłatę członkowską PZW, opłaty za wędkowanie na wodach morskich, licencję sportową i aktualne badania lekarskie (lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia).

II. ZGŁOSZENIA I KOSZTY UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH POLSKI.

1.        Zgłoszenia pisemne zawodników, trenerów lub osób towarzyszących, należy przesłać zgodne z załączonym drukiem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września na adres Okręgu PZW w Koszalinie: 75-838 Koszalin ul. Łużycka 55 lub poczta elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Strona internetowa okręgu: www.pzw.org.pl/koszalin

2.        W zgłoszeniach prosimy o podanie numerów kontaktowych celem potwierdzenia przez organizatora Mistrzostw o nadejściu i przyjęciu zgłoszenia.

3.        Zgłoszenia przysłane po upływie terminu nie zostaną przyjęte.

4.        Koszty uczestnictwa. Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora. Pełna opłata startowa wynosi 418.20 zł brutto (w tym podatek VAT) od zawodnika oraz 70,00 zł brutto od trenera, opiekuna, osoby towarzyszącej i obejmuje koszty sędziowania, wynajem lokalu, obsługi biura zawodów, identyfikatory, znaczek okolicznościowy, napoje, poczęstunek oraz pozostałe koszty organizacyjne..

5.        Opłatę startową należy przesłać na konto Okręgu PZW w Koszalinie: Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin z dopiskiem „MP Mielno 2019” - do dnia 15.09.2019 roku.

6.        Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W tym przypadku w zgłoszeniu prosimy podać dane do faktury.

7.        Okręgom PZW, które dokonały zgłoszenia zawodników i wnieśli opłatę startową, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Mistrzostwach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA UCZESTNIKOM WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA POCZĘSTUNEK NAPOJAMI (kawa, herbata)  ORAZ CIASTEM W DNIU PRZYJAZDU (przy sekretariacie zawodów) oraz codziennie napoje butelkowane.

IV. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA.

Miejscem rozegrania Mistrzostw Polski będzie plaża w rejonie miejscowości Łazy – Mielno. Ostateczna lokalizacja sektorów zostanie podana w komunikacie nr 2.

Organizator nie przewiduje kontrolowanego treningu przed Mistrzostwami. Trening można organizować indywidualnie, bez ograniczenia terenu.

Zakaz treningu obowiązuje w dniu 11 października.

                                                                         

Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to:

- certa – 30cm,                                        - dorsz – 35cm,

- flądry (gładzica, stornia, zimnica) - 25cm,

- jaź – 25cm,                                            - leszcz – 40cm,

- łosoś – 60cm,                                        - okoń – 20cm,

- płoć – 20cm,                                          - sandacz – 45cm,

- sieja – 40cm,                                         - turbot (skarp, nagład) – 30cm,

- troć wędrowna – 50cm,                        - węgorz – 50cm,

- wzdręga – 20cm,                                  - belona – bez wymiaru,

- pstrąg tęczowy – bez wymiaru.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania min. 15 litrowych wiader celem przetrzymania ryb w dobrej kondycji do przyjścia sędziego.

Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Komitet Organizacyjny Mistrzostw:

Jerzy Makara – przewodniczący

Bogusław Siwiela – przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego,

Ryszard Dzikiewicz – z-ca przewodniczącego OKS,

Sławomir Połomski – dyrektor biura ZO PZW Koszalin

Grzegorz Leszcz – prezes koła „Okoń” Jedliny

Alina Dąbała – pracownik biura ZO PZW Koszalin

Jerzy Bajer

Biuro zawodów oraz miejsce otwarcia i zakończenia Mistrzostw zaplanowano na terenie Ośrodka Wczasów Rodzinnych UNIVERSAL w Łazach, posiadającego prywatne, wygodne dojście do plaży.+++

 Rozważana jest możliwość usytuowania tutaj jednego z sektorów. Adres: Leśna 1, 76-002 Łazy Telefon: 794 736 084

W ośrodku istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia dla kilkudziesięciu osób. Do plaży chodnikiem - 50 m.

Inne możliwości zakwaterowania – patrz strony internetowe miejscowości Łazy lub: http://cit.mielno.pl/zakladka/zawartosc/9/noclegi/

VI. INNE.

1. Szczegółowy program Mistrzostw Polski, usytuowanie sektorów i stanowisk, mapki, możliwości wjazdu na łowiska itp. zostaną podane w komunikacie nr 2 (ok. 20 września).

2. Osoby do kontaktu, ze strony Okręgu PZW Koszalin, w sprawach organizacyjnych:

- biuro Zarządu Okręgu – tel. 94   342 50 66, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Jerzy Makara - 600   237   621. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- w sprawach sędziowskich: Jan Kujawski – tel. 513   897   508

 Dodatkowe informacje:

1.    Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego dopuszczają udział w zawodach młodzież, która nie ukończyła 18 lat oraz kobiety i osoby niepełnosprawne. Dla młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych nie wydziela się osobnej klasyfikacji – startują w kategorii seniorów. Młodzież do lat 18, jak również osoby niepełnosprawne mogą brać udział w zawodach wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna, który pozostaje cały czas na stanowisku zawodnika do zakończenia każdej tury (opiekun nie bierze udziału w zawodach jako zawodnik) . Zgłaszając młodzież należy dostarczyć zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach.

2.    W czasie wędkowania zabroniona jest pomoc osób trzecich (pkt. 7.6. ZOSW cz.II.6), tym samym na stanowisku nie mogą przebywać inne osoby z wyjątkiem jednego oficjalnie zgłoszonego trenera.

3.    Trenerem może być wyłącznie osoba zgłoszona przez macierzysty okręg lub klub PZW zawodnika.

4.    Zgodnie z ZOSW cz. II. 6. ust. 8.5.3. „Zawody brzegowe z plaży przeprowadza się jako zawody na „żywej rybie”.

5.    Dopuszcza się przechowywanie ryb w stanie żywym w pojemniku zapewniającym ich dobrostan.

6.    Sprzęt i przynęty zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW w cz. II. 6.

7.    Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

PROGRAM ZAWODÓW

10.10.2019 (czwartek)

- 9.00 – 12.00 – otwarcie sekretariatu Mistrzostw, przyjmowanie uczestników

- 12.00 – uroczyste otwarcie i odprawa techniczna

- 13.00 – 14,00 - obiad dla osób z wykupionymi posiłkami

- 14.00 – 15.00 – dojście (dojazd) do sektorów

- 15.00 – 16.00 – przygotowanie stanowisk

- 16.00 – 21.00 – I tura Mistrzostw,

- ok. 22.00 – wyniki I tury Mistrzostw

11.10.2019 (piątek)

- 13.00 – 14,00 - obiad dla osób z wykupionymi posiłkami.

- 14.00 – 15.00 – dojście (dojazd) do sektorów

- 15.00 – 16.00 – przygotowanie stanowisk

- 16.00 – 21.00 – II tura Mistrzostw,

- ok. 22.00 – wyniki II tury Mistrzostw

12.10.2019 (sobota)

- 13.00 – 14.00 - obiad dla osób z wykupionymi posiłkami.

- 14.00 – 15.00 – dojście (dojazd) do sektorów

- 15.00 – 16.00 – przygotowanie stanowisk

- 16.00 – 21.00 – III tura Mistrzostw,

- ok. 22.00 – wyniki III tury Mistrzostw oraz nieoficjalne wyniki końcowe

13.10.2019 (niedziela)

- godz. 8.00 – nieoficjalne ogłoszenie wyników.

- godz. 09.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski

Mistrzostwa Polski będą jednocześnie podsumowaniem GPP w Wędkarstwie Plażowo – Brzegowym na 2019 rok.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej itp.

Prezes

 Okręgu PZW Koszalin

Tomasz Plewa

+++ - W okresie rozgrywania Mistrzostw Polski, na terenie miejscowości Łazy trudno jest o bazę noclegową, ze względu na zakończenie we września okresu wczasowego.

Wybór UNIVERSALU i usytuowanie tam biura zawodów, bazy logistycznej Mistrzostw oraz  sektora środkowego, uzależniony jest od ilości  wykupionych przez zawodników miejsc noclegowych i wyżywienia w tym ośrodku.

By tam funkcjonować, musi być zgłoszonych minimum 50 osób, w innym przypadku, baza logistyczna zostanie usytuowana w Unieściu lub Mielnie.

Uzgodniono z dyrekcją ośrodka dzienną stawkę za nocleg i wyżywienie w wysokości 95 złotych.

Jest to tylko o 5 zł więcej niż w 2017 roku, gdy odbywały się tutaj VIII Mistrzostwa Polski w Surfcastingu.

Jako organizatorzy zwracamy się z prośbą do zawodników i osób towarzyszących o poparcie naszych starań poprzez deklarację pobytu w ośrodku Universal w Łazach.

Nie posiadasz uprawnień do dodawania komentarzy.

Ostatnie komentarze

 • jaw.esox 19.06.2019 14:05
  zaproszenie
  W imieniu Kadry serdecznie zapraszam na zawody. Bieżące informacje na stronie FB Kadra PZW ...
   
 • piform 08.01.2019 14:15
  Ooo!
  Ooo! Obszernie, obrazowo i obrazoburczo zarazem...ostat nie z tej przyczyny, że wciąż mam wrażenie, iż ...
   
 • Kropek 08.01.2019 08:45
  Wielkie Dzięki
  Andrzeju wielkie dzięki za tak rzetelny i profesjonalny tekst. :)
   
 • Kropek 10.03.2018 09:00
  RE: EOBC po raz trzeci - relacja
  krew to może nie ale pot na pewno no i odrobin strachu, bo zapomniałem napisać o kilkunastometro wym ...
   
 • Hanys 06.03.2018 09:34
  RE: EOBC po raz trzeci - relacja
  KREW i POT płynie z tej relacji :lol: A niby wędkarstwo to przyjemność i relaks . Pozdrawiam HANYS

Live Chat

Włącz/wyłącz Dźwięk Emotikony Historia Małe info Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

15:30-- Kropek: Zejście 45
3:40-- leso: Tomciu ,noc minęła spoko . A Kropek powinien pomyśleć nad kubkami termicznymi, bo dłużej trzyma ciepłą kawę ! A i otwarty do zimnych napojów to podstawa wyposażenia surfcastingowca, zwłaszcza na zawodach .... ;)
3:41-- leso: Już się nie mogę doczekać kiedy te wasze mordeczki znowu zobaczę :)
8:32-- wilkijakies: :)
19:52-- WladekPL: «link» - podsumowanie Zawodów Rzutowych Karwia 2016 Tam też jest tabela z wynikami...
8:51-- Kropek: Z kuluarów dochodzą mnie słuchy że już jest 50 osób zgłoszonych do startu w 1 KLS 2016 - czyżby szykował się nowy rekord :)
13:54-- Marcin: 51 osób w tym jedna Jadźka ;)
12:00-- Kropek: :)
16:39-- Hanys: Kto widział Kwietniowe WW ??
8:31-- badpi: Widziałem. Kilka znajomych mordek się w nim pojawiło.
6:44-- Marcin: Same wredne mordy :P
2:24-- leso: Wiadomość z pierwszej ręki . Na 1 KLS jest już 99 chętnych !!! O.O KLS to POTĘGA !!!
12:43-- Hanys: Organizator ma KŁOPOT :D trzeba 5 km piaskownicy zarezerwować .
6:24-- janusz: witam
2:46-- Kropek: International Grauvell Cup przyjmuje jeszcze zgloszenia do Piatku, 13.05.16 godz. 13:00 - kto zapomniał ma jeszcze szansę :)
23:55-- wilkijakies: Dzień dobry LeSo...8)
0:13-- wilkijakies: Arek, wszystkiego dobrego z okazji DNIA LEŚNIKA..... :) taczki aktualne..?:P
17:32-- krzysiekslask: czołem , mam pytanko wybieram sie nad morze do ustronia morskiego jest mozliwosc łowinia z brzegu morza i gdzie sie robi opłaty i starac sie o jakies pozwolenie
11:43-- Trebron: Warto było zrobic pentelke 250km na Piaski
13:10-- krzysztof_pl: Witam. Niebawem KLS w Kołobrzegu, zachęcam do zapisów. Prowadzimy negocjacje z rybami, by brały jak rok temu ;)
2:03-- leso: Krzychu życzę owocnych negocjacji !!!
6:28-- krzysztof_pl: Zapisanych 66 zawodników na zawody KLS w Kołobrzegu. Do zobaczenia i powodzenia na zawodach!
16:55-- krzysztof_pl: Dopisałem ostatnich zawodników, obecnie 69.
16:40-- kusy85: Witam
16:41-- kusy85: chcialbym zapytac czy ktos probowal polowow surfcastingowych z plaz trojmiejskich?
20:50-- rybakjacek: witam.niebawem 12 listopada Ostatki Surfcastingowe zachęcam do zapisów info na wlwdek.pl
20:28-- Mich1111: Witam
20:29-- Mich1111: Witam chciałem dowiedzieć sie czy ktoś łowił w Milnie lub Łazach
21:44-- Mich1111: Witam czy może ktoś polecić jakieś klub surf w Koszalinie lub w okolicy z góry dziękuje:)
19:20-- Kropek: Osobiście to mogę polecić klub Tubis ale my mamy kawałek do Koszalina :)
9:54-- Hanys: Kropek co to za odległość do Koszalina !!?? przecież macie reprezentacje na Śląsku .
10:16-- WladekPL: RZUTÓWKA 2017 - już 5 MARCA - serdecznie zapraszamy do spotkania się w miłym gronie, pogadania, zjedzenia czegoś smacznego i sprawdzenia swojego sprzętu...
21:07-- Grzechu: Mich1111, Zdarza nam się jeździć do Mielna czy też Łazy. Bardziej jednak wybieramy swoje łowiska w okolicach Kołobrzegu. Mamy także znajomych zapaleńcó którzy w MIelnie czy łazach bywają niemal codziennie :) Jeżeli jesteś zainteresowany jakimiś szczegółami i masz pytania możesz pisać na priv czy też na Facebooku Piscari Team albo bezpośrednio do mnie Grzegorz Wiatrowski. Pozdrawiam ;)
19:13-- studnicki196: Witam, wybieram sie w tym roku na urlop do rewala i czcialbym tam troche powedkowac z brzegu i prosil bym o jakies wskazowki bo pierwszy raz bede wedkowal nad morzem. Czy w okolicy sa jakies miejsca na ktorych mozna ocs zlapac?
23:11-- wilkijakies: Cycu, jesteś>>>?
23:11-- wilkijakies: Na pochybel.....

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, zerejestruj or zaloguj

Facebook

wspolpraca

propozycje

reklama

kontakt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystając z tej strony bez zmiany ustawien przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Aby dowiedziec sie więcej, w tym jak zarzadzac plikami cookies - kliknij.

Akceptujesz pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information